පළකල දිනය : Thu, Apr 7th, 2016

අධි මානසික බලෙන් මලමිනියකට පන දෙන හැටි

ක්‍රිස් එන්ජල් විසින් මලමිනියකට පණ ලබාදෙන අයුරු සදහන් වන විඩියෝවක් පහතින් දැක්වේ.

කරුණාකර සංවේදී පුද්ගලයින් බලන්න එපා.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button