පළකල දිනය : Thu, Apr 7th, 2016

ඔබ දන්නවද? ඇත්තට කවුද ඒ සරන්‍යා කෙල්ල?

FANS a chance to make their connection with Shah Rukhශාරුක් ඛාන් ලාංකික තරුණයෙක් විසින් ලිපියක් යැවූ පුවතක් පිළිබඳව ඉන්දියානු මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ඉදිරියේදී තිරගත වීමට නියමිත ශාරුක් ඛාන්ගේ “ෆෑන්” චිත්‍රපටයේ පූර්ව ප්‍රචාරක කටයුත්තක් ලෙසින් ශාරුක් විසින් ඔහුට ඍජුව ලිපි යොමුකළ හැකි වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඔහුට ලැබුණු දහස් සංඛ්‍යාත ලිපි අතරේ, ශ්‍රී ලංකාවේ “සරන්‍යා” නම් තරුණියකගේ ලිපියක්ද තිබුණු අතර, එය ශාරුක්ගේ නෙත ගැටී ඇතැයි සඳහන්. මෙම වැඩසටහනේදී ඒ පිළිබඳව සතුටට පත් ශාරුක් ඇයට තුතිද එක්කරනු ලැබුවා. සරන්‍යා එවූ ලිපියේ ශාරුක් ඛාන්ගේ රුව සිත්තම් කර තිබුණු අතර, ශාරුක් විසින් එම චිත්‍රය වර්ණනා කර තිබුණේ ඇය අනාගතයේ දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පිනියක වන බවටද අදහස් පළකරමිනි.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button