පළකල දිනය : Fri, Apr 15th, 2016

පියුමි හික්කඩුවේ අවුරුදු නිවාඩුවට ගිහින් ගහපු සෙල්ෆි

piumi hansamali at hikkaduwa Beach (3)අන්තර්ජාලයේ පුවත් මවන පියුමි හංසමාලි අවුරුදු නිවාඩුවට හික්කඩුවේ නිවාඩුවක් ගත කරනවා කියලයි අන්තර්ජාලයේ සෑරිසරපු අපට ආරංචිය.පියුමි එයාගේ සුපුරුදු සෙල්ෆි ටික නම් හැමෝටම බලන්න මෙවන විටත් අන්තර්ජාලයට මුදාහෑරල.piumi hansamali at hikkaduwa Beach (3)piumi hansamali at hikkaduwa Beach (1)piumi hansamali at hikkaduwa Beach (8)piumi hansamali at hikkaduwa Beach (7)piumi hansamali at hikkaduwa Beach (6)piumi hansamali

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button