පළකල දිනය : Mon, Apr 18th, 2016

මැති ඇමතිවරුන්ට තරුණ නිලියන් සොයාදෙන සේවාවක්

Srilanka parliamentපාර්ලිමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මැති ඇමතිවරුන් තමනට නාඹර වියේ නිලියන්ගේ ඇසුර ලබාගැනීමට පැරැණි නිලියකගෙන් උපකාර ලබා ගනිතැයි වාර්තා වේ.

මෙම වියපත් නිලිය මැති ඇමතිවරැන් ගණනාවක් සමග හිතවත් අතර ඔවුනට තරුණ නිලියන් සම්බන්ධ කර මුදල් හා වෙනත් දේ ලබා ගන්නේ යයිද පැවසෙයි.

එක් වියපත් ඇමතිවරැයෙක් තරුණ නිලියකගේ ඇසුර වෙනුවෙන් එම නිලියට මෙන්ම සබදතාවට උදවු කල පැරැුණි නිලියටද විශාල වශයෙන් මුදල් වියදම් කරන්නේ යයිද කියැවේ.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button