පළකල දිනය : Sun, Apr 24th, 2016

පියුමි හංසමාලිගේ බුකිය ගිණියම් කරපු ඡායාරුප

Piumi Hansamali super selfie photos onlineපියුමි හංසමාලි කියන්නේ මෑතක සිට ෆෙස්බුක් සහ සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි වල ආන්දෝලාත්මක චරිතයකි.

ඇය තම දරුවාත් සමග ගන්නා ඡායාරූප පවා ඉතා විශාල ලෙස සමාජ ජාලා වල කතාබහ ඈති කරයි. පියුමි හංසමාලිගේ සමාජ ජාලා තුල වෑඩිම ආකර්ශණයට ලක්වුන ඡායාරුප එකතුවක් පහතින්

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button