පළකල දිනය : Mon, Apr 25th, 2016

චීන හිමිනමක්‌ රොබෝ භික්‍ෂුවක්‌ තනයි

China designs robot monkචීනයේ බීජිං නුවර ආසන්නයේ පිහිටි බෞද්ධ විහාරස්‌ථානයක හිමිනමක්‌ විසින් රොබෝ භික්‍ෂුවක්‌ නිර්මාණය කර තිබේ.

මෙම රොබෝ භික්‍ෂුවට පිරිත් සඡ්ජාධායනා කිරීමට මෙන්ම විධාන අනුව පාලනය වීමේ හා සංවාදයේ යෙදීමේ හැකියාවද ඇත.

රොබෝ භික්‍ෂුව සමාජ ජාල ඔස්‌සේ ධර්මානුශාසනාද සිදුකරන බව විදෙස්‌ මාධ්‍ය කියයි.

මෙම රොබෝ භික්‍ෂුව ෂියෑනර් ලෙස නම් කර ඇති අතර අඩි දෙකක්‌ උසැතිය.

රොබෝ භික්‍ෂුව හරහා බුදු දහම පිළිබඳ උනන්දුව වැඩිවනු ඇති බව මෙම නිර්මාණය සිදුකළ චීන භික්‍ෂුව පවසයි.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button