අතවර කරන්න ආපු කොල්ලාගේ අවයවයකින් කොටසක් සපා කාලා

sad gossip news about young school girlකිසිවෙකු නොසිටි අවස්ථාවක දී නිවසට ඇතුලු වී එහි සිටි පාසල් දැරියකට අතවර කිරීමට උත්සාහ කළ තරුණයෙකුට පාසල් දැරිය විසින් අමතක නොවන පාඩමක් උගන්වා තිබෙනවා.

අදාළ තරුණයා දැරියට අතවර කිරීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේ දී පාසල් දැරිය විසින් තරුණයාගේ දිවේ කොටසක් සපා කා තිබෙනවා.

සිද්ධියෙන් පසු තරුණයා පලා ගොස් ඇති අතර දිවේ කොටස ද රැගෙන පාසල් දැරිය සහ ඇයගේ මව මාවතගම පොලිසියට පැමිණ, පැමිණිල්ලක් දමා තිබෙනවා.

දිවෙන් කොටසක් අහිමි වූ තරුණයා මෙතෙක් සොයාගෙන නොමැති බවත් ඔහු සොයා මේවන විට පරීක්ෂණ පවත්වන බවත් මාවතගම පොලිසිය සඳහන් කළා.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button