පළකල දිනය : Fri, May 13th, 2016

ජීවින්ට හිතකර ග්‍රහලෝක සොයා ගනියි

HIT GOSSIPමිනිස් ජීවිත වලට හිතකර තවත් ග්‍රහවස්තූන් කිහිපයක් නාසා ආයතනය විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා‍.

පසුගිය කාලය පුරා සිදුකරන ලද පරීක්ෂණ කටයුතු වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙලෙස සොයාගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

 

 

 

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button