අරණායක දෙවනි නායයාමට හසුවුන මාධ්‍යවේදීන් බේරුණ හෑටි

Inside gossip story about Aranayaka landslide (2)ඊයේ සාමසාර කන්ද නායයාම වාර්තා කරන්නට ගිය ජාතික පුවත්පතක මාධ්‍යවේදීන් පිරිසක් එම කන්ද දෙවැනිවර නායයාමේ අවදානම් අවස්ථාවට මුහුණදුන් ආකාරය මේසේ විස්තර කර සිටියා.

‘අපි අරණායක නාය ගිය ස්ථානය බලන්න ගියා. 1000ක් පමණ පිරිසකුත් අවට හිටියා. ඒ වෙලාවේ මහ වැස්ස. නාය ගිය පෙදෙසේ ඉතිරිව තිබූ එකම ස්ථානය වූ බුදු කුටිය අසල සෙවණට සිටියදී එක්වරම ලොකු ශබ්දයක් ඇසුණා. එය මහා විශාල ශබ්දයක්. අපි කලබල වුණා. වටපිට බැලුවා. එක්වරම ජල පහරක් සමග මඩ මහ කුට්ටි ගසාගෙන පහළට ආවා. නැවතත් ඊටත් වඩා විශාල ශබ්දයක් ආවා. අපට උතුර දකුණ බලාගන්න බැරිවුණා. දිව්වා. දුවද්දී බුදු පිළිමවහන්සේ සිටි තැනින් වම් පැත්තේ කන්දක් දැක්කා. ඒ කන්දට නැග්ගා. ඒ කන්දේ ගෙවල් තිබුණා. හැබැයි ගෙවල්වල කවුරුත් නෑ. අප දුටු පුදුමයනම් දෙවැනි වරටත් සාමසර කන්ද නායයාමෙන් බුදු පිළිමයට හෝ කුටියට හානියක් නොවීමයි.‘

Inside gossip story about Aranayaka landslide (1)Inside gossip story about Aranayaka landslide (2)

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button