පළකල දිනය : Mon, May 30th, 2016

අරණායක නාය ගොස් ඇත්තේ ඇමතිගේ විදුලි බලාගාරය නිසාලු

inside gossip news about aranayaka landslideපසුගියදා ඇතිවූ වර්ෂාවත් සමඟ කෑගල්ල අරණායක ප‍්‍රදේශයේ නාය යාමක් සිදු වූයේ ඒ අසල මෑතකදී ඉදි කරන ලද පුද්ගලික ජල විදුලි බලාගාරයක නිසා යයි ප‍්‍රදේශවාසීහු කියති.

වත්මන් ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයෙකු විසින් අරණායක අහුපිණි ඇල්ල හරස් කර හොරව්වුල ප‍්‍රදේශයේ අමුණක් බැඳ ජල විදුලි බලාගාරයක් ආරම්භ කර ඇති අතර ඒ ඉදකිරීම් වෙනුවෙන් කඳකර පෙදෙසේ දැඩි පරිසර හානියක් සිදු කර ඇති බවද කියති.

මෙම බලාගාරය හිමි ඇමතිවරයා රටේ ප‍්‍රධාන අධිකාරියක් අයත් අමාත්‍යංශක් බාරව කටයුතු කරන පුද්ගලයේකි.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button