පළකල දිනය : Mon, May 30th, 2016

මහ බාධක කොරල්පරය විනාශ වේ.

Great Barrier Reefමිහිතලයේ උණුසුම්වීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙද උතුරු-මධ්‍යම ඹ්ස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රසිද්ධ මහාබාධක කොරල්පලය ඛාදනයට ලක්ව තිබේ.මේ වනවිට එම කොරල් බාදකයේ සියයට 35ක් විනාශ වී අැති බවට ඹ්ස්ට්‍රේලියානු විද්‍යාඥයන් පිරිසක් පෙන්වා දී අැත.මෙම කොරල්පරය ඹ්ස්ට්‍ර්ලියානු වෙරලේ කිලෝමීටර 2300ක් පුරා විහිදී පවතී.මෙම විනාශයට හේතුව ලෙස මෙම විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ උනුසුම් ජලධාරා විසින් මෙම කොරල්පර වලට ජීවය සපයන හරිත අැල්ගී විනාශ වී යාමයි.

මෙම කොරල්පරය ලෝකඋරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර අැත නමුත් මෙම ස්වභාවික උරුමය ඉතා සීග්‍රයෙන් විනාශවෙමින් පැවතීම හේතුවෙන් ඉදිරි පරම්පරාවන් වලට මෙය දැකබලා ගැනීමේ අවස්ථාව නැතිවී යනු අැති බවට ඹවුන් පවසයි.එමෙන්ම මෙම කොරල් විනාශයෙන් ඹ්ස්ට්‍රේලියානු වෙරලතීරයටද දැඩි බලපෑමක් සිදුවනු අැති බවට වැඩිදුරටත් ඹවුන් පවසයි.

1-graphiconaus Great Barrier Reef

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button