පළකල දිනය : Tue, May 31st, 2016

”අදාළ නෑ නේ” කියන්න ගිහින් ලංකාවම දෑනගත්තම මල්ලීට වුන වෑඩේ

Adala Nene Video viral on SriLankan Social mediaලංකාවේ ෆේස්බුක් වල කාලයේන් කාලයට සුපිරි තරු රෑලි බිහිවේනවා.. මේ දවස්වල බුකියේ සුපිරිතරුව වේලා තියේන්නේ “අදාළ නෑ නේ” මල්ලී කොහොම හරි කතාව නෑගල ගියට දෑන් මල්ලී අපහසුතාවයට පත්වේලා ඉන්නව කියල තමයි අපිට දෑනගන්න හම්බුනේ..

කවුරුත් කතා කරන ”අදාළ නෑ නේ” කතාව වුනේ මේහේමයි. කට්ටියක් එක්ක කාල බීලා විනොදවේලා ඉන්න වේලාවේ තමයි මේ හරි අපුරු කතාව කියවිලා තියේන්නේ ”මුලින්ම ආවේ කිකිළිද බිත්තරේද?” කියන අපි කාටත් උත්තර නෑති ප්‍රශ්ණයට තමයි මේ අපුරු පිළිතුර දීලා තියේන්නේ. යාලුවේක් මේක සමාජ ජාලවලට මුදාහෑරීමත් සමග “අදාළ නෑ නේ” රටේම ජනප්‍රියම වචයන ටිකක් වුන..

සිදුවිමට අදාල විඩියෝ පහතින් (නරක වචන කපා ඈති බව සලකන්න)

 

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button