අමුතු කතාවක් කී ඇමති ජෝන්ට බුකියේ කට්ටිය ගහපු හෑටි

වාහන වෑඩි කරේ නුසුදුසු අය වාහන පාවිච්චි කිරීම බව අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා ඊයේ පැවසුවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ජාල පරිහරණය කරන්නන් විසින් කරන ලද නිර්මාණ එකතුවකි මේ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button