පළකල දිනය : Wed, Jun 8th, 2016

පළමු වරට මාධ්‍ය කණ්ඩායමක් සාලාව කඳවුර ට (වීඩියෝ)

What happened after the blast in Salawa army baseඅවිස්සාවෙල්ල, කොස්ගම, සාලාව යුද හමුදා කඳවුරේ සිදුවූ පිපිරීම් වලින් අනතුරුව සාලාව නගරය සහ යුද හමුදා කඳවුර දිස්වූ අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝ අප වෙත ලැබී තිබෙනවා.

එම වීඩියෝව ඔබ බැලුවො‍ෙත් ඔබට මතක් වෙයි උතුරු නැගෙනහිර පැවැති සුද සමය.

එම වීඩියේව පහතින් නරඹන්න….

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button