පළකල දිනය : Thu, Jun 9th, 2016

මිනිසුන් අතුරුදන් වුනොත් ලෝකයේ හෑටි විශ්මිත වීඩියෝව

What Would Happen If Humans Disappearedඅප ජීවත්වන ලෝකයෙන් එක්වරම මිනිස් සංහතිය අතුරුදන් වුවහොත් ලෝකයට කුමක් සිදුවේ දැයි ඔබ මොහොතකටවත් සිතා තිබේ ද?

එම ගැටළුවට වීඩියෝවක් හරහා පිළිතුරු දීමට විදෙස් වීඩියෝ නිර්මාණ ශිල්පීන් පිරිසක් සමත් වී ඇත.

විද්‍යාත්මකව මෙන්ම තර්කානුකූල ආකාරයෙන් සිතමින් නිර්මාණය කර ඇති මෙම වීඩියෝව සැබැවින්ම විශ්මය ජනක වූවකි.

එම වීඩියෝවට අනුව මිනිසුන්ගෙන් තොර ලෝකය පවතින්නේ මේ ආකාරයෙනි…

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button