පළකල දිනය : Fri, Jun 10th, 2016

රවී පිළිගන්න රුපියල් 5000 නෝට්ටු මාල දාලා (video)

Ceremony to celebrate defeat of no-confidence motionපසුගිය දින මුදල් ඇමතිට එරෙහිව තිබූ විශ්වාසභංගය පාර්ලිමේන්තුවේදී පරාජයට පත් වුණානේ. ඔන්න ඊට පස්සේ ඇමතිතුමාව පිළිගන්න උත්සවයකුත් තියලා කට්ටිය. ඒ උත්සවයේදී ඇමතිතුමාට කට්ටිය රුපියල් 5000 මුදල් නෝට්ටු මල් මාලයක් දානවා.

එම වීඩියෝව පහිත්න නරඹන්න….

 

 

 

 

 

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button