පළකල දිනය : Fri, Jun 24th, 2016

ගුවන් තොටුපොළේ වැසිකිළිවල දැන් වතුර නෑ ටොයිලට් ටිෂූ පමණයි

gossip story about katunayake airportකටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ තියෙන වැසිකිළිවල ඇති හෑන්ඩ් ෂවර් (පිරිසිදු කිරීමේ උපකරණ) ඉවත්කරලා තියෙනවා.

ඒ වෙනුවට ටොයිලට් ටිෂූ (වැසිකිළි ටිෂූ) සෑම වැසිකිළියකටම දාලා කියලා ආරංචියි.

වතුර භාවිත කිරීම නිසා ගුවන්තොටුපොළේ තියෙන වැසිකිළි නිතරම තෙත සහිත තත්ත්වයෙන් තියෙන නිසා ඒ වෙනුවට සිංගප්පූරු ක්‍රමයට ටොයිලට් ටිෂූ වැසිකිළිවලිට තැබුවා කියලා ගුවන් තොටුපොළ බලධාරීන් කියනවා.

කොහොම වුනත් පිරිසිදුකම ගැන බොහෝ සෙයින් අවධානය යොමුකරන ශ්‍රී ලාංකිකයින් මේ සිදුවීම නිසා හුගක් අපහසුතාවට පත්වෙලා තියෙනවාලු.

පසුගිය(23දා) සිට මෙලෙස හෑන්ඩ් ෂවර් ඉවත් කරලා තියෙනවා.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button