පළකල දිනය : Sun, Jul 3rd, 2016

උපේක්ෂා (පබා ) පවුලේ අය එක්ක උපන්දිනය සමරපු හෑටි

Upeksha Swarnamalini birthday celebrationඋපේක්ෂා කියන නම ලංකාවේ කවුරු අතරත් කතා බහ උන නමක් දේශපාලන තලයට පිවිසිමත් සමග ගොසිප් මවන චරිතයක් වුනා. කොහොම හරි දෑන්නම් උපේක්ෂා ගොඩක් සතුටින් ඉන්නව කියල තමයි අපට දෑනගන්න ලෑබුනේ කලබල කාරි සමාජයේන් ඈත්වේලා පහුගිය දවසක තමන්ගේ පවුලේ අය එක්ක උපන්දිනය සමරපු උපේක්ෂාගේ උපන්දින උත්සවයේ ඡායාරුප කිහිපයක් ඔයාලට බලන්න අපි ඔන්න ඉදිරිපත් කරනවා..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button