පළකල දිනය : Wed, Jul 27th, 2016

බෞද්ධ කොඩියක් උඩ කරවල විකුණලා (video)

NewsStory Buddhist Flagආගමකින් උගන්වන්නේ යහපතක්, ඒ සෑම ආගමකටම ගරු කළා කියලා පව් පිරෙන්නේ නැහැ. පව් පිරෙන්නේ තවත් ආගමක තියෙනේ යම් දෙකට අගෞරව කළොත් .

බෞද්ධ භක්තිමතුන් ගරු කරන බෞද්ධ කොඩිය උඩ කරවල,මාළු විකුණන වෙළෙන්දියක් හලාවත පොළක ඉඳලා . ඒක කෙනෙක් වීඩියෝ කරලත් තියෙනවා. කොහොම හරි මේ තැනැත්තිය මෙහෙම කරලා තියෙන්නේ සමහරක් විට නොදැනුවත්කමට වෙන්න ඇති

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button