පළකල දිනය : Fri, Jul 29th, 2016

Kaizer පෙම්වතියගේ අනියම් සම්බන්ධයේ විඩියෝවක් ළගදීම අන්තර්ජාලයට

Kathandare music videoසංගීත ක්ෂේත්‍රයේ ගොඩක් කට්ටිය දන්න නමක් තමයි Kaizer කොහොම හරි මේ දවස්වල මේ හෑඩකරයා පොඩි අවුලක ඉන්නවා කියලතමයි අපට දෑනගන්න ලබුනේ. එයාගේ පෙම්වතිය වේන ආදරයක් නිසා සුපිරි රෑප් ගායකයාව හෑර ගිහින්.ආදරය අහීමි වීමත් එක්ක නුවරින් සංගීත ලොකයට ආපු Kaizer (අමිල) තමන්ගේ දුක නිර්මාණයටට හරවගන්න මේ දවස්වල ගොඩක් මහන්සි වේනවා. ඔන්න අපිටත් ඒයාගේ අලුතම නීර්මාණයේ පටිගත කරන අවස්ථාවල ඡායාරුප ටිකක් එවලා තියේනවා.

 

 

 

 

 

 

 

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button