ප්‍රංශය තරුණියක් රාවණා දිය ඇල්ලෙන් පහළට වැටී මියගිය හැටි

Hit Gossip News French Girl Dies at Ravana Ellaබණ්ඩාරවෙල රාවණා දිය ඇල්ලේ ඉහළට නගිමින් සිටි විදේශීය තරුණියක් ඊයේ දවල් 1.30ට විතර පය ලිස්සා පහළට වැටිලා. මේ

අනතුරින් 19 හැවිරිදි ප්‍රංශය ජාතික තරුණියක් මරණෙට පත් වුණා.

ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර පදිංචි මරිනා කුෂි නමැති තරුණියක් මෙම අවාසනාවන්ත ඉරණමට මුහුණ දුන්නා.

මරිනා එයාගේ තත්තයි නංගිල තුන්දෙනත් එක්ක ලංකාවට ඇවිත්. පවුලේ අනිත් කට්ටිය පහළ නාද්දී මරිනා විතරක් රාවණා ඇල්ල ඇදහැලෙන ගලදිගේ ඉහළට නගිද්දී තමයි කකුල ලිස්සලා පහළට වැටිලා තියෙන්නේ.

Hit Gossip News French Girl Dies at Ravana Ella (2) Hit Gossip News French Girl Dies at Ravana Ella Hit Gossip News French Girl Dies at Ravana Ella

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button