ඩිල්ෂාන්ගේ සැඟවුණු තොරතුරු මිතුරේක් ෆේස්බුක් ඔස්සේ හෙළිකරයි

The best from Tillakaratne Dilshanතිලකරත්න ඩිල්ෂාන්ගේ ක්‍රිඩා ජිවිතය පිළිබද අපි කවුරුත් නොදත් විස්තරයක් ඩිල්ෂාන්ගේ සමීපතමයේක් වන මාලිංග සුරප්පුලිගේ ක්‍රීඩකයා ෆේස්බුක් සටහනක් තබමින් ඉදිරිපත් කරතිබේනවා.

 

 

 

 

The best from Tillakaratne Dilshan

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button