වොලී බෝල් මැච් එකක් නිසා ඩිල්ෂාන් වැලිකඩ හිරේට ගිහින්

ඩිල්ෂාන් ළඟදී දවසක වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට ගිහින් තියෙනවා. ඒ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ තිබ්බ වොලී බෝල් මැච් එකක් බලන්න. ඉතින් ඩිලී ඒ ගැන සිය ෆේස්බුක් පිටුවේ දාලා තිබුණේ “සිරකරුවොත් මනුෂ්‍යයෝය” කියා.

 

 

 

 

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button