පළකල දිනය : Sat, Oct 1st, 2016

මහාචාර්ය සරත් විජේසූරිය මේජර් ජනරාල්ට සොරි කියලා ලියයි

මහාචාර්ය සරත් විජේසූරිය මහතා මේජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා විසින් රචනා කරපු ‘රණමග ඔස්සේ නන්දිකඩාල්’ කෘතිය සම්බන්ධයෙන් කළ බව කියන ප්‍රකාශයක් ගැන පහුගිය දවස්වල අන්තර්ජාලයේ ප්‍රචාරය වුණා. මේ ගැන මහාචාර්යතුමා මේජර් ජනරාල්ට ලිපියකින් ප්‍රතිචාර දක්වලා…1 2 3 4

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button