පළකල දිනය : Sat, Oct 8th, 2016

ප්‍රංශය‍ේ පිහිටි අතුරුදන්වන මාර්ගය

අරුම පුදුම මහා මාර්ගයක් ගැන යුර‍ෝපා රටකින් ඇසීමට ලැබ්‍ෙ. ලෝකයේ කුමන මාර්ගයක ගමන්ගත්තද ඊට අදාළ මාර්ග නීති පිළිපැදිය යුතුවේ.

නමුත් ප්‍රංශයේ පිහිටි මෙම මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා මගීන් මේ පිළිබඳව විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතු නැත. මන්දයත් මෙම මාර්ගය දිනකට දෙවරක් අතුරුදන් වන බැවිනි.ප්‍රංශයේ Burnёf බොක්ක හා Noirmoutier දූපත යා කරන මෙම මාර්ගය Passage du Gois ය.සැතපුම් 2.58ක් දිගැති මෙම මාර්ගය සුවිශේෂී වන අතර, අනාරක්ෂිතද වේ. දිනකට දෙවරක් ඇතිවන වඩදිය මගින් මෙම මාර්ගය අඩි 13ක් උසැති ජලකඳකින් වැසී යාම මීට හේතුවයි.

කෙසේ වෙතත්, මෙම මාර්ගයේ දෙපස ඇති විශේෂ පැනල් මගින් මෙම මාර්ගය භාවිතා කිරීමට ආරක්ෂාකාරී වන කාලය දක්වයි. කෙසේ වෙතත්, ඇතැම් විටදී මාර්ගය අතරමැද සිටියදී වඩදිය හේතුවෙන් මෙම මාර්ගය වැසී යාහැක. එවැනි අවස්ථාවකදී දිවිගලවා ගැනීමට තරමක් උසට අටලු (towers) තනා තිබේ.

download-1

download

image_316c5181c1

image_b4c7198afe

images-1

images

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button