පළකල දිනය : Mon, Oct 31st, 2016

වසර 4000කට පෙර භාවිතා කල සෙල්ලම් බඩුවක් හමුවේ

Ancient toy 2මීට වසර 4000කට පමණ පෙර භාවිත කල බවට සැලකෙන සෙල්ලම් භාන්ඩයක් සොයාගෙන තිබේ. දකුණු රැසියාවේ පුරා විද්‍යාඥයන් කල කැනීම් වලදී හමුව ඇති මෙම සෙල්ලම් භාන්ඩය මෙතෙක් කැනීම් වලින් හමුවූ සෙල්ලම් භාන්ඩ අතුරින් පැරනිතම ඝනයේ එකක් බව එම පුරාවිද්‍යාඥයන් පවසයි.

මෙම භාන්ඩයේ හිස කුඩා වලසෙකු ආකාරයට සකස් කර තිබේ එම භාන්ඩය ඇතුලත සෙලවීමේදී ලමුන්ට හබ්දය ඇසීම සදහා යම් ද්‍රව්‍යයක් අන්තර්ගත කර නිපදවා තිබේ.

මෙම භාන්ඩය පිළිබද තවදුරටත් පුරාවිද්‍යාඥයන් පරීක්ෂණ කරන අතර එම භාන්ඩය තවමත් හොද තත්වයේ පවතින බව පැවසේ.

Ancient toy

Ancient toy 2

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button