පළකල දිනය : Tue, Nov 8th, 2016

2017 සිට රජයේ සේවකයින්ට කැමති වෙලාවක වැඩට එන්න පුළුවන්

2017-sri-lanka-goverment-office-time-storyරජයේ සේවකයන්ට උදෑසන 07 සිට 10 දක්වා කාලය ඇතුළත සේවයට පැමිණ පැය අටක සේවා මුරයක් නිම කර පස්වරු 03 සිට 06 දක්වා නික්ම හැකි වන පරිදි සැළසුම් කළ යුතු බව වාර්තාවෙනවා

කොළඹ නගරයේ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල මාර්ග තදබදය අවම කිරීමේ පියවරක් ලෙස මෙලෙස රජයේ සේවකයන්ට නම්‍යශීලී කාර්යාල වේලාවන් හඳුන්වාදීමට කටයුතු කළ යුතු බව වාර්තා වෙයි.

ලබන ජනවාරි මාසයේ සිට අත්හදාබැලීමේ පියවරක් ලෙස රජයේ කාර්යාල විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇති බත්තරමුල්ල කේන්ද්‍ර‍රගනිමින් මෙය ක්‍රියාත්මක වනු ක්රීමට සැළසුම් කරන බව වාර්තාවෙයි.

පෞද්ගලික අංශය සමඟ ද මේ සම්බන්ධයෙන් මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි පැවසෙන්නේ.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button