පළකල දිනය : Sun, Nov 27th, 2016

බය නැහැ ඔය එක සංවිධානයකටවත් මම සංස්කෘතිය අනිවාර්යෙන් කඩනවා

දෙරණ රුපවාහිනි වැඩසටහනකදී ඉරාජ් වීරරත්න විසින් කළ ප්‍රකාශයක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ ඉකුත් දින කිහිපයේ කතාබහකට ලක් වුණා.

එහිදී ඔහු කියා සිටියේ මෙම සංස්කෘතිය තමන් විසින් කඩන බවයි. එම ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් විවිධ මත සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වුණා.

ඒවාට පිළිතුරු ලබා දෙමින් ඉරාජ් වීඩියෝ පටයක් අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා. එහිදී ඔහු පවසන්නේ සැබැවින් මෙම සංස්කෘතිය තමන් විසින් කඩන බවයි.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button