පළකල දිනය : Fri, Dec 9th, 2016

Smart Phone ඔක්කටම ගහන්න එන Nokia C9

Nokia ජංගම දුරකථන සමාගම විසින් අපට මෙතෙක් දැන ගැනීමට ලැබුණු වඩාත්ම නවීන ආකාරයේ දුරකථනයක් හදුන්වා දී තිබෙනවා. එය Nokia C9 ලෙසයි හදුන්වා දී ඇත්තේ.

මෙම ජංගම දුරකථනයේ මිළ ඇමරිකානු ඩොලර් 170 ත් 220 ත් අතර වන බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

මෙම Nokia C9 දුරකථනයක නවතම ඇන්ඩ්රොයිඩ් සංස්කරණය මත ධාවනය වේ.

(5.0 inch FHD display, 2GB RAM, Nokia 16MP Pureview and special long-lasting 4,000 mAH battery by Nokia technology)

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button