පළකල දිනය : Sat, Dec 10th, 2016

හමබන්තොට වරාය උණුසුම් නාවුක හමුදාව T56 සමග වරායට

තම රැකියා ස්ථිර කර දෙන්නැයි ඉල්ලමින් විරෝධතාවයේ නිරතව සිටින හම්බන්තොට වරායේ සේවකයින් විසුරුවා හැරීමට එහි නාවුක හමුදාව උත්සාහ දැරීමත් සමග උණුසුම් තත්වය් මතුව ඇත.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී විමල් වීරවංශ මහතාද මේ ගැන පාර්ලිමේන්තුවේදී කියා සිටියේ නාවුක හමුදාව වරාය සේවකයින්ට පහර දෙමින් සිටින බවයි.

හමුදාව වෙඩි තබා ඇති බවත් පොලූවලින් සේවකයින්ට පහර දී ඇති බවත් මන්ත‍්‍රීවරයා කීය.

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Displaying Comment 1
Have Your Say
  1. guest says:

    Mun rata geniyanna dennema ne kalakanni

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button