පළකල දිනය : Thu, Mar 16th, 2017

නරකම රෝහලක් හොඳම රෝහලක් කර‘ හොඳම රෝහල් අධ්‍යක්ෂක

ඇමරිකාවේ හෙල්ත් සවුත් යන බහුජාතික රෝහල් සමූහයට අයත්, පුනුරුත්ථාපන රෝහල් 140ක රෝහල් අධ්‍යක්ෂක වරුන් අතුරින්, පළමු ස්ථානය ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරයෙකු වන ශිරාණි ජයසූරිය සමත්ව තිබේ.

‘කලාප 5ක් අතුරින් මා සේවය කරන මිඩ් අට්ලාන්ටික් කලාපයේ රෝහල් 28ක් පමණ තිබෙනවා.මා ඉන් එක් රෝහලක වෛද්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙස සේවය කරනවා.ඔවුන් වාර්ෂිකව සෑම කලාපයකම හොඳම රෝහල් අධ්‍යක්ෂකවරයා තෝරාගනු ලබනවා.ඉන් මාගේ කලාපය නියෝජනය කරමින් ජයග්‍රහණය කිරීමට මා හට හැකිවුණා.මා මීට වසරකට පෙර වැඩ භාර ගන්නා විට මෙම රෝහල පැවතුණේ අවසාන රෝහල් 10 අතර.නමුත් අද වන විට පළමු රෝහල් 10 අතරට පැමිණීමට අපට හැකිවෙලා තිබෙනවා.වසර කාලයක් තුළ රෝහල සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කිරීමට මා හට හැකිවුණා.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button