පළකල දිනය : Tue, Mar 28th, 2017

චන්ද්‍රලේඛාගේ පළමු විවාහයේ පුත් යොහාන් සමග රයිනි ගැයූ ගීතය.

අපේ රටේ ජනප්‍රිය කලා පවුලක් තමයි රූකාන්ත – චන්ද්‍රලේඛා කලා පවුල. රූකාන්ත ගුනතික්ලක මහතාගේ බොහෝමයක් ගීතවලට අදටත් අපේ රටේ බොහෝපිරිසක් ඇලුම් කරයි.

ඉතින් රූකාන්ත ගුණතිලක මහතාගේ ආදරණිය බිරිද, එසේත් නැතිනම් රයිනි චරුකාගේ ආදරණිය මව තමයි චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා කියන්නේ. ඉතින් ඇගේ පළමු විවාහයේ පුතු යොහාන් සමග රයිනි චාරුකා අපුරුවට ගයපු ගීතයක් තමයි පහත විදියෝවෙන් ඔබට බලන්නට පුළුවන්.

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Displaying Comment 1
Have Your Say
  1. guest says:

    puthage thatha kooo

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button