පළකල දිනය : Mon, Apr 10th, 2017

රෝහිත පෙම්වතියත් එක්ක ලස්සන වෙන්න ජිම් ගිහින් කරන වැඩ

රෝහිත රාජපක්ෂගේ පෙම්වතිය ගැන දැන් කවුරුත් දන්නවානේ.

මොවුන් දෙදෙනාගේ ආදරය ගැන ගොඩක් දෙනෙක් කිවුවේ කවදත් නොවෙනස් ආදරයක් කියලයි.

ඉතින් මේ දෙදෙනාගේ ඒ නොවෙනස් වූ ආදරයේ ඡායාරූප එකතුවක් අපි පළ කරන්න හිතුවා.

මේ ඔවුන් දෙදෙනාගේ ඡායාරූප කිහිපයක්.


v

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button