පළකල දිනය : Wed, Apr 19th, 2017

රොෂාන් පිලපිටිය හා පෙමින් වෙලුන අලුත් සහකාරිය

මේ කියන්න යන්නේ රංගන ශිල්පී රොෂාන් පිලපිටිය ගැන මේ දවස්වල කතාබහ වෙන අලුත් ආරංචියක් ගැනයි.

ඒ තමයි රොෂාන්ගේ අලුත් පෙම්වතිය ගැන.

රොෂාන් පිලපිටිය අලුත් පෙමක පැටලුණ කතා අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වෙමින් පවතින නමුත් රොෂාන් මේ ගැන තාම හරියට මාධ්‍යයට හෙළි කරලා නෑ.

රොෂාන්ගේ හිතගත් ඒ තැනැත්තිය වන්නේ සුනලි රත්නායකයයි.

ඇය කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරිණියක් කියලා තමයි වාර්තා වන්නේ.

මේ රොෂාන්ගේ සහ ඔහුගේ පෙම්වතිය බව කියන සුනලිගේ ඡායාරූප කිහිපයක්.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button