පළකල දිනය : Sat, May 20th, 2017

සුන්දර වුවත් ගියොත් මැරුම්කන්නට වෙන භයානක දුපත.

මෙම දුපතට කවදාවත් කවුරුවත් යන්නේ නැහැ. හේතුව ඇසුවොත් – ඔබ බියෙන් තැති ගනීවි

“නෝත් සෙන්ටිනල්” දුපත පාරාදීසයක් තරමට සුන්දරයි.

නමුත් එම දුපත අසලට ලගාවුවහොත් ඔබ බරපතල විදියට තුවාල වන්නට පුළුවන්. එසේත් නොමැතිනම් මරණයට වුවත් පත්වෙන්නට පුළුවන්.

මොකද එම දුපතේ වෙසෙන ගෝත්‍රික මිනිසුන් එහි ලගා වෙන සෑම කෙනෙක්ම මරාදැමීමට පැකිලෙන්නේ නැහැ.

දුපතේ දර්ශනය අතිශය සුන්දර වුවත් එම දුපතෙහි ඇති බයානක භාවය පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න.

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button