පළකල දිනය : Sat, May 27th, 2017

පීඩාවට පත්වුණු ජනතාව බලන්න ගිය හිටපු ජනපති

අයහපත් කාළගුණ තත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින ජනතාවගේ සුවදුක් විමසීම සඳහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ගොස් තිබෙනවා.

එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප කිහිපයක් මේ.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button