පළකල දිනය : Mon, May 29th, 2017

සරාගී නීති සිසුවිය සහන සේවා සඳහා එක්වූ හැටි

ජාතික ආපදා තත්වයක් ඇතිවී තිබෙන අවස්ථාවක පීඩාවට පත්ව සිටින ජනතාවට සහන සැලසීමට පක්ෂයක් වශයෙන් නිසි යාන්ත්‍රණයක් සකස් කරගැනීමට අපොහොසත්වීම නිසා පසුගිය සමයේදී මෙරට සමාජජාලා තුල දැඩි ලෙස කතා බහට ලක්වූ මෙලීසා ලෙවිච් යොදාගනිමින් ආපදා සහන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

ඒ අනුව අද දිනයේදී ඇය ආධාර එකතු කිරීමේ වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වී තිබේ.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button