පළකල දිනය : Thu, Jun 8th, 2017

ඇමති ජෝන් මාධ්‍යවේදීන්ට අමු සිංහලෙන් බැණ පනී

අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද කඳාන පක්ෂ කාර්යාලයේදී කෙරවලපිටිය ප්‍රදේශයට කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණි.

සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව වත්තල, බෝපිටිය ප්‍රදේශයට කසළ බැහැර කිරීම පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රශ්න කළ අවස්ථාවේදී අමාත්‍යවරයා ප්‍රතිචාර දැක්වූ අයුරුයි මේ.

මින් ඉදිරියට ගේට්ටුවෙන් ඇතුලට නොඑන ලෙසද ඔහු පැවසීය.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button