පළකල දිනය : Wed, Jun 21st, 2017

කොළඹ ඉඳලා හොරණට යන්න දවස් 8 ක් යන රෝද 88ටේ වාහනේ

අපේ රටේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයට යොදා ගන්න ලොකු ලොකු වාහන ඔබත් දැකලා ඇති.

ඒත් ඔබ අහලා නැති දැකලා නැති ඒ විදිහේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන වාහනයක් ගැනයි අපි දැන් ඔබට කියන්න යන්නේ.

මේ වාහනේට රෝද 88 ක් තියෙනවා. බර ටොන් 200 කට වැඩියෙන් තියෙන භාණ්ඩ තමයි මේ වාහනයෙන් අරගෙන යන්නේ.

ඒ වගේම කොළඹ ඉඳන් හොරණට යන්න මේ වාහනයට දවස් අටක් විතර යනවා කියලත් ආරංචියි.

එම වාහනයේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්..

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button