පළකල දිනය : Sun, Jul 23rd, 2017

ලිපිකාරිනිය දුෂනය කරන්න හැදු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලොක්කාට ශිෂ්‍යත්වයක්

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලිපිකාරිනියකට ලිංගික හිරිහැර කිරීමට ගිය එම අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ නිලධාරියකුට විනය ක්‍රියාමාර්ග හෝ දඬුවම් ලබා දෙනවා වෙනුවට මාස 10 ක කාලයක්‌ සඳහා විදේශ ශිෂ්‍යත්වයක්‌ ලබා දීමට ඉහළ බලධාරීන් ක්‍රියා කර ඇත.

ශිෂ්‍යත්වයට අමතරව මෙම නිලධාරියාට එම රටින් වාහනයක්‌ සහ නිල නිවාසයක්‌ ආදී වශයෙන් වරප්‍රසාද ලබාදීමටද විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ බලධාරීන් කටයුතු කර ඇතැයි රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයකු කීය.

ඒ අනුව දඬුවමක්‌ වෙනුවට විදේශ ශිෂ්‍යත්වයක්‌ ලැබූ මෙම නිලධාරියා ඉතා සතුටින් පසුවන අතර අදාළ විදේශ ගමන සඳහා මේ දිනවල සූදානම් වන බවද ඉහත ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයා සඳහන් කළේය.
 
විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලිපිකාරිනියකට ලිංගික හිරිහැර කිරීමට උත්සාහ කළ මෙම ඉහළ නිලධාරියාට එරෙහිව කිසිදු ක්‍රියා මාර්ගයක්‌ ගැනීමට ඉහළ බලධාරීන් ක්‍රියා නොකළත් එම ලිපිකාරිනියට සේවා ස්‌ථාන මාරුවීමක්‌ ලබාදීමට බලධාරීන් ක්‍රියාකර ඇත.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button