පළකල දිනය : Sun, Jul 23rd, 2017

රොඩ්නිගේ දියණියගේ විවාහ දිනය දා විඩියෝව මෙන්න

රොඩ්නි වර්ණකුලසූරිය මහතාගේ දියනිය විවාහ වූ මොහොතේ එතුමන් විසින් තම දියනියට ගැයූ ඇසට කදුලක් නැගුන ඒ පිය සෙනෙහසේ ගීතය..

දුවේ නුඹ මගේ ප්‍රාණයයි ගීතය ගයමින් රොඩ්නි හැඟුම්බර වූ හැටි.

එම අවස්ථාව පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න.

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button