පළකල දිනය : Wed, Aug 16th, 2017

ලංකාවේ සුරුපිම තරුණිය කිරුලු දෑරු සොදුරු රෑ (video)

Derana Miss Sri Lanka Earth 2017 අවසන් මහා තරගය (13දා) රාත්‍රියේ Citrus Waskaduwa හි පැවැත්වුණා.

කිරුළට හිමිකම් කීමට ශ්‍යාමා දහනායක සමත්වූ අතර ඩිල්රුෂි වීරපෙරුම පළමු අනුශූරතා කිරුළ දිනා ගත්තා.

චලනි ෂෙහානි දෙවන අනුශූරතා කිරුළ දිනා ගන්නා ලදී. අවසන් මහා තරගය ලබන සිකුරාදා(19) රාත්‍රී 9.30 ටී.වී. දෙරණ ඔස්සේ නැරඹිය හැකිය.

Derana Offmarks Miss Sri Lanka Earth 2017Grand Finale This Friday @ 9.30 PM on TV Derana Pics byKasun Deegodagamage

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button