පළකල දිනය : Mon, Sep 4th, 2017

සොදුරු සිරිපා පුදබිමේ විස්මිත හාස්කම් !

ශ්‍රී පාදස්ථානය සැලකෙන්නේ ලෝකයේ ජනතාවගේ බුහුමනට ලක්වූ ස්ථානයක් ලෙසයි.

එසේම විස්මිත හාස්කම් හා අසාමාන්‍ය සිදුවීම් සහිත ස්ථානයක් ලෙසද ශ්‍රී පාද අඩවිය සැලකෙනවා.

එම පූජනීය භූමියේ විස්මිත සිදුවීම් අත්විද ඇති වසර 40ක් එහි පූජාව භාරව කටයුතු කළ කෝප්පකන්දේ සුමනතිස්ස හිමියන් සිදුකරන අනාවරණයකින් බිදක් මෙසේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

බොහෝ අවස්ථාවල සිරිපා වාරයේ මෙන්ම අවාරයේද ශ්‍රී පාද බිමේ විස්මිත සිදුවීම් සිදුවන බව සුමනතිස්ස හිමියන් හෙළි කළහ.

The mountain features a rock formation that is considered as the footprint of Buddha for Buddhist, Shiva, for Hindu and Adam for Muslims and Christians.

Mountain 2243m high in the south of the central highlands.

https://youtu.be/hACS1ecGdic?t=5s

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button