පළකල දිනය : Fri, Sep 8th, 2017

කෙට්ටු වෙන්න ලොව සාර්ථකම ක්‍රම වේදයක් !

අද අපි ඔයාලට කියන්න හදන්නේ කෙට්ටු වෙන්න හැකි ලොව සාර්ථකම ක්‍රම වේදයක් ගැනයි.

චන්ඩි බන්ඩිය මට්ටු කරන්න මේ අපුරු ක්‍රමය ගැන ඔයාලට පුදුමත් හිතෙයි.

ජපාන වෛද්‍යවරයෙක් මේ සදහා සාර්ථක විසදුමක් සොයාගෙන තියෙනවා.

මේ වෛද්‍යවරයා පසුගිය කාල වකවානුව තුලදී ජපන් කාන්තාවන් විශාල ප්‍රමාණයකට මෙම ක්‍රමවේදය මගින් සාර්ථකව කෙට්ටු වෙන්න හැකියාව ලබාදීලා තියෙනවා.

මේ වෛද්‍යවරයා විසින් ව්‍යායාම නොකර, කෑම පාලනය නොකර බඩ අඩු කරන්න ක්‍රමවේදය ගැන ලියපු උපදෙස් පොත විතරක් මේ වන විට ආසියාව ඇතුලත පමණක් මිලියන 6කට අධික ප්‍රමාණයක් අලවි වෙලා තිබෙනවා.

ඉතින් මෙන්න එම රහස් කිහිපය පහතින් බලන්න. මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න.

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button