පළකල දිනය : Tue, Sep 12th, 2017

ලංකාවේ සුපිරි කැසිනෝ එකකට ආපු ශිවන්‍යා සැපට නටපු හැටි (Photos)

මේවා ඉතින් අපි වැඩියේ උඩදාගෙන කියන්න කැමතිත් නෑ.

මොකද අපි හදවතින්ම ආදරේ ලංකාවේ ටෙලි නිර්මාණ වලට නිසා.

නමුත් අපිට නිවැරදි ආරංචියක් ආවා ශිවන්‍යා නොහොත් මවුනි රෝයි ලංකාවේ සුපිරි කැසිනෝ එකක නටන්න ආවා කියලා.

ආරංචියේ හැටියට ඇයට ලොකු මුදලක් ගෙවලා.

Bellagio Colombo කියන සුපිරි කැසිනෝ ඒකට තමා ඇය ඇවිත් නටලා ගිහින් තියෙන්නේ.

මේ තියෙන්නේ එහි ඡායාරූප.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button