පළකල දිනය : Sat, Nov 25th, 2017

හදිස්සියේම එලිය වුනු නෙලුම් කුළුණ (Photos)

නෙලුම් කුළුණ Lotus Tower Colombo දකුණු ආසියාවේ උසම ඉදිකිරිම.

මෙම ඉදිකිරිම මුළු ලංකාවේම කතා බහට ලක්වූ ඉදිකිරීමක්.

අද (25) කොළඹ අවට අයට අදහාගත නොහැකි සිදුවීමක් සිදුවුණා. ඒ තමා හදිස්සියේම නෙලුම් කුළුණ දිශාවෙන් ආලෝකයක් දිස්වීම.
 
අද මෙම දැවැන්ත ඉදිකිරීමේ නෙලුම් පත්‍ර ආලෝකවත් වුනා. හැබැයි මෙම ආලෝකය කොළඹට විශේෂ පණිවිඩයක් ගෙන අවා.

නුදුරේදීම අපට මෙම නෙලුම් කුළුණේ සුන්දරත්වය නැරඹීමට ලැබෙන බව.

The Lotus Tower  is a tower under construction with a proposed height of 350 m located in Colombo, Sri Lanka.

When completed, the tower will be the tallest structure in South Asia.

It was first proposed to be built in the suburb of Peliyagoda but later the Government of Sri Lanka decided to shift the location

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button