පළකල දිනය : Mon, Dec 11th, 2017

මහදවාලේ බුදුරුව සහිත ඇඳුමකින් සැරසී දෙහිවල සත්තුවත්තේ සැරිසැරූ කාන්තාව

09 සවස 2:30ට පමණ දෙහිවල සත්තුවත්තේ තැන් තැන් වල පොඩි කසුකුසුවක් තිබුනා ටික වෙලාවකට පසුව අපිට පුළුවන් වුනා එම කසුකුසුවට හේතුව හොයාගන්න.

තැඹිලි පාට ගවුමකින් සැරසුණු මැදිවියේ පසුවන කාන්තාවක් සත්තුවත්ත පුරා කුටියෙන් කුටියට ඇවිදමින් හිටියා මෙම තැඹිලි පාට ගවුමේ බුදුරුව රටාවක් වශයෙන් මුද්‍රණය කර තිබුනා ටික වෙලාවකට පසුව දෙහිවල සත්තුවත්තේ සිටි පිරිස් අතර ඇතිවූ කසුකුසුව ආවේගශීලී කතා බහකට පෙරලුනා සමහරු 119 හදිස්සි ඇමතුම් අංශය ඇමතුවා. තවත් සමහරු සත්තුවත්තේ රාජකාරිය කරන පොලිස් නිලධාරීන්ට මෙම සිදුවීම වාර්තා කළා. නමුත් කිසිවෙකු මෙම කාන්තාවට විරුද්ධව කිසිම දෙයක් කලේ නැහැ.

මෙම කාන්තාව ඇයගේ පාඩුවේ මුළු සත්තුවත්ත පුරාම සැරිසැරුවා. ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය අනුව බුදුරුවට නිග්‍රහ වන ආකාරයේ කිසිම දෙයක් කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. මෙවැනි සිදුවීමක් පසුගිය මාසයේත් වාර්තා වුනා බුදුරුවක් පච්ච කොටා ලංකාවට පැමිණි විදේශීය කාන්තාවක් නීතිය හමුවට යොමු කළා.

එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප පහතින් නරඹන්න…

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button