පළකල දිනය : Wed, Jan 10th, 2018

පාර පුරා වෙට්ටු දාපු ත්‍රිවිල් දැන් මුහුදු යන්න පටන්ගෙන (Photos)

මේ කියන්න හදන්නේ හරි අපුරු පුවතක් ගැනයි.

හම්මෝ . . . වාහන රියදුරන්ට තිබෙන ලොකුම හිසරදේ තමයි මෝටර් සයිකල් සහ ත්‍රිවිල්.

ගමනක් යන්න පාරට දාන වාහනේ බේරාගෙන ගෙදර එන්නේ හරිම කලාතුරකින්.

එක්කෝ වම්පැත්තෙන් ඉස්සර කරනවා, එහෙම නැත්නම් පාර මැද තියාගෙන වහන්නේ පදවනවා.

හැබැයි අද අපි ඔයාට පෙන්නන්න යන්නේ මෙන්න මේ ත්‍රිවිල් එක මුහුදු යන්න පුළුවන් විදිහට හදපු අපේ ලංකිකයෙකුගේ වැඩක්,

ඔහුගේ දක්ෂතාවය අගය කරනවානම් මේ අපුරු පුවත මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button