පළකල දිනය : Sun, Jan 21st, 2018

කණ පැලෙන්න ගහලා ලෙඩ හොඳ කරන කණපලා වෙදමහත්තයා (Video)

කාලෙන් කාලෙට බුකියට එන එක එක චරිත ඉන්නවා.

සමහරු යක්කු පන්නනවා. තවත් සමහරු ඇවිදින්න බැරි අය තප්පර කිහිපයකින් සුවකරනවා.

අද අපිට හම්බවුනේ ඒ වගේම අපුරු වීඩියෝවක්.

මේ වේද මහත්තයා එයා ගාවට එන ලෙඩ්ඩුන්ට කණ පැලෙන්න ගහලා තමයි ලෙඩ හොඳ කරන්නේ.

මෙයාට කියන්නේ කණපලා වෙදමහත්තයා කියලා. හැබැයි ඉන්න තැනක් නම් වාර්තා වෙලා තිබුනේ නැහැ.

ආරංචි හැටියටනම් මෙතනට සැහෙන්න සෙනගක් එනවලු ලෙඩ සුව කරගන්න.

ඔයාලම බලන්නකෝ මෙයා කොහොමද ලෙඩ්ඩුන්ගේ කණ පලන්නේ කියලා,

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button