පළකල දිනය : Mon, Jan 29th, 2018

සුසන්තිකා ජයසිංහ, දියණිය අයුනිගේ උපන්දිනය සැමරුව හැටි (Photos)

ආසියාවේ කළු වෙළඹ නමින් හැදින්වූ සුසන්තිකා ජයසිංහ ගැන අපේ රටේ නොදන්නා කොනෙක් නැහැ.

සුසන්තිකා ජයසිංහ කියන්නේ අපේ රටට ලොකු කීර්තියක් අරගෙන ආපු කෙටි දුර ධාවන ශූරියක්.

ඉතින් ඇගේ දියණිය වන අයුනි අනුජානාගේ සිව්වැනි උපන්දිනය පසුගිය දවසක යෙදී තිබුණා.

ඒ වෙනුවෙන් සිය නිවසේදී සුසන්තිකා විසින් පුංචි සාදයක් පවත්වා තිබෙනවා.

එහි ඡායාරූප කිහිපයක් මුහුණුපොතටද එක්කරන්න සුසන්තිකා අමතක කරලා තිබුණේ නැහැ.

එම ඡායාරූප පහතින් බලන්න.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button